Recent activities

10. 01. 2014Secret Heart in Sežana / Skrivnostno srce v Sežani

[slovensko]

KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Metka Zupanič)
Secret Heart

15. 1.-28. 2. 2014
Black Corner, Kosovelov dom Sežana
Opening: Wednesday, 15. 1. 2014, at 6 pm

Curator: Mojca Grmek


Continue Reading »

19. 11. 2013Special Place in the City – Ljubljana included in “Geomedia case studies in Curriculum” e-book

In the frame of the project Special Place in the City – Ljubljana in 2008 KOLEKTIVA collaborated with geography students Katarina Trstenjak, Ivana Gorup, Nina Kotar and Marija Prelc who have joined our project in connection with their research for class Quantitative Methods 2, mentor prof. Marko Krevs, Ph.D.

Our collaboration is included in a case studies e-book published by digital-earth.eu network.

E-book (pdf)

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani


Izšla je prosto dostopna “knjižica” (le v elektronski obliki) s primeri rabe geomedijev pri pouku geografije in sorodnih predmetov v Evropi. Gre za plod sodelovanja v okviru projekta digital-earth.eu. Primer iz Slovenije “My Special Place: Ljubljana” – temelji na sodelovanju med študentkami geografije in umetniško skupino KOLEKTIVA.

V okviru raziskovalnega projekta pri predmetu Kvantitativne metode 2 so se leta 2008 projektu KOLEKTIVE Special Place in the City – Ljubljana pod vodstvom mentorja doc. dr. Marka Krevsa (Filozofska fakulteta) pridružile študentke geografije Katarina Trstenjak, Ivana Gorup, Nina Kotar in Marija Prelc.

E-knjiga (pdf)

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

10. 07. 2012Video ‘Special Place in the City – Graz’ screenings in Maribor

Art group KOLEKTIVA is exhibiting within the Video module of Centralna postaja (Centra Station) in Maribor, Slovenia:

KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič)
Selected videos

July 12 – August 8, 2012, every night from 9 p.m. onwards
Night display window of Centralna postaja, Koroška cesta 5, Maribor, SI
Opening view: Thursday, July 12, 2012 at 9 p.m.

List of videos:

  • First Impression, July 12–21, 2012
  • Hiteti ali biti temeljit?, July 22–31, 2012
  • Special Place in the City – Graz, August 1–8, 2012

Special Place in the city - Graz
KOLEKTIVA, Special Place in the City – Graz, 2006, still

More about the exhibition