Special place in the city – Ljubljana: povabilo k sodelovanju / call for participants

English below.

Ponedeljek, 5. 11. 2007, začetek drugega dela projekta Special place in the city – Ljubljana


Prebivalci Ljubljane, vabimo vas, da nam poveste o svojem posebnem mestu v mestu. Iz prispelih materialov bomo sestavile zemljevid posebnih lokacij v Ljubljani.

Zanima nas lokacija v mestu, ki vam osebno nekaj pomeni. Prosimo vas za kratek opis, ki naj vsebuje naslednje podatke:

– kaj je to mesto oz. kako se imenuje,
– natančen naslov lokacije
– zakaj in kako dolgo je za vas to mesto posebno
– kako pogosto obiskujete to mesto, koga tja pripeljete in kaj tam ponavadi počnete
– vaše osebno ime

Prosimo vas tudi za fotografijo vašega posebnega mesta.

Pomembno:
Obvezno navedite natančen naslov lokacije. Naslov in fotografijo potrebujemo za izdelavo zemljevida.
Material pošljite na e-mail: ljubljana@special-place.net

Vaši prispevki bodo objavljeni na tej spletni strani, zemljevid s slikami pa na spletnem portalu Flickr map. Prispeli materiali bodo predstavljeni tudi na razstavi Special place in the city v Galeriji Škuc od 15. 11. do 7. 12. 2007.

Povabilo prebivalcem Ljubljane, da prispevajo svoje zgodbe, je drugi del projekta Special place in the city – Ljubljana. Prvi del pa je video intervju šestih oseb, naših prijateljev in znancev. V videu sodelujoči na svojem posebnem mestu povedo svojo zgodbo. Projekt Special place in the city – Ljubljana bo skupaj z ostalimi mesti predstavljen na razstavi:

Special place in the city
Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
15. 11. do 7. 12. 2007English:
Monday 4. 11. 2007, the beginning of the second part of the project Special place in the city – Ljubljana

Flyers and stickers will be distributed in the city centre.

Citizens of Ljubljana we invite you to share a story of your special place with us. Your contributions will help us create a map of special places in Ljubljana.

We are interested in a place in the city that means something special to you. Please send us a short description of this place and include the following data:

– What is this place and how is it called
– Exact address of the place
– Why is this place special for you and since when
– How often do you go there
– Who do you bring with you and what do you usually do
– Your first name

Please send us a photo of your special place.

Important: Write the exact address of your special place. We need the address and the photo to build the map.
Send the material to: ljubljana@special-place.net

Received materials will be published on this website and presented at the exhibition Special place in the city at the Škuc Gallery from November 15 to December 7 2007. The map with the pictures will be available on Flickr Map.

The invitation to citizens of Ljubljana is the second part of the project Special place in the city – Ljubljana. In the first part we asked six friends and acquaintances to bring us to their special place. We made a video of each of them telling their story at their special place. The project Special place in the city – Ljubljana will be presented together with other cities at the exhibition:

Special place in the city
Škuc Gallery, Stari trg 21, Ljubljana
Novmber 15 – December 12 2007