Videi iz platforme “Special place in the city” v arhivu Postaje DIVA

Video dela skupine KOLEKTIVA, ki so nastala med leti 2004 in 2007, so vključena v arhiv Postaje DIVA pri SCCA-Ljubljana in dostopna na spletni strani arhiva.
Vključena je tudi videodokumentacija samostojne razstave Secret Heart v Varšavi iz leta 2010.

Dela, vključena v arhiv:

 • Skrivnostno srce v Varšavi, 2010*
 • Vizije, 2006
 • Special place in the city – Ljubljana, 2007*
 • Special place in the city – Graz, 2006*
 • Special place in the city – Nottingham, 2004*
 • Hiteti ali biti temeljit?, 2004
 • First Impression, 2004

*Videi so del platforme Special place in the city.

Videos from the Special place in the city platform are included in the DIVA Station archive

Video works from KOLEKTIVA group made between 2004 and 2007 are included in the DIVA Station archive at SCCA-Ljubljana. They are available online at the archive’s website. The video documentation of the Secret Heart exhibition in Warsaw from 2010 is also included.

Works in the archive:

 • Secret Heart exhibition view, 2010*
 • Visions, 2006
 • Special place in the city – Ljubljana, 2007*
 • Special place in the city – Graz, 2006*
 • Special place in the city – Nottingham, 2004*
 • Hiteti ali biti temeljit?, 2004
 • First Impression, 2004

*Videos are part of the Special place in the city platform.