We still collect special places in Ljubljana!

English below.

Zbiranje posebnih mest v Ljubljani še vedno poteka!

V okviru raziskovalnega projekta pri predmetu Kvantitativne metode 2 so se projektu Special Place in the City – Ljubljana pod vodstvom mentorja doc. dr. Marka Krevsa (Filozofska fakulteta) pridružile študentke geografije Katarina Trstenjak, Ivana Gorup, Nina Kotar in Marija Prelc.

Fotografirale bodo lokacije, ki so jih v času razstave v galeriji Škuc, novembra 2007 na zemljevidu označili obiskovalci. Prispevale bodo tudi lastne posebne prostore in k sodelovanju povabile prijatelje in znance. Nove lokacije si oglejte tukaj in na Flickr map.

Vabilo k sodelovanju

Če bi želeli prispevati svojo posebno lokacijo, pošljite fotografijo skupaj s kratkim opisom na ljubljana@special-place.net. Objavljena bo na tej strani in na Flickr map.


We still collect special places in Ljubljana!

Geography students Katarina Trstenjak, Ivana Gorup, Nina Kotar and Marija Prelc have joined the project Special Place in the City – Ljubljana in connection with their research for class Quantitative Methods 2, mentor prof. Marko Krevs, Ph.D.

They will photograph special places marked on a map by visitors of the exhibition Special Place in the City in Škuc Gallery in November 2007. They will contribute their own special places and help spreading the call for participation. You can see additional locations here and on Flickr map.

Call for participation

You are invited to contribute your own special place in Ljubljana. Send a photo with short description and exact address to ljubljana@special-place.net. It will be published on this website and on Flickr map.