Special Place in the City – Ptuj

[Scroll down for English version]

Posebni prostori na Ptuju

V okviru pregledne razstave V dialogu, v Miheličevi galeriji na Ptuju, umetniška skupina KOLEKTIVA nadaljuje z zbiranjem zgodb in opisov posebnih prostorov.

Obiskovalce razstave prosimo, da lokacijo svojega posebnega prostora označijo na zemljevidu in jo vpišejo v zvezek.

Special Place in the City - Ptuj

Vabimo tudi obiskovalce te spletne strani, da nam svoje posebne prostore na Ptuju posredujete na naš e-naslov: kolektiva@gmail.com

Poleg opisa lokacije (ulica, hišna številka …) nas zanima tudi:

  • Zakaj se vam zdi ta prostor poseben?
  • Ali se vam je tam kaj dobrega ali slabega zgodilo? Kaj je bilo to?
  • Kako se tam počutite in kakšno vlogo ima v vašem življenju?
  • Kako dolgo je za vas ta prostor že nekaj posebnega?
  • Kako pogosto ga obiščete in kaj tam počnete?

Vesele bomo tudi vaših fotografij.

V dialogu
Pregledna razstava umetniške skupine KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič)

10. 5.–17. 6. 2012
Miheličeva galerija, Dravska 4, Ptuj

Kustosinji: Stanka Gačnik (Miheličeva galerija) in Petja Grafenauer (neodvisna kuratorka)

Več o razstavi


In the context of a large solo exhibition Within a dialogue KOLEKTIVA is now collecting special places from the city of Ptuj (Slovenia).

We ask visitors of the exhibition to mark their special places on the map and write a description/story in the notebook.

We also invite visitors of this website to send us your special places in Ptuj to our e-mail: kolektiva@gmail.com

Within a dialogue
Exhibition of KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič)

May 10 – June 17, 2012
Gallery Mihelič, Ptuj, Slovenia

Curators: Stanka Gačnik (Mihelič gallery) and Petja Grafenauer (independent curator)

More about the exhibition