Special Place in the City – Ljubljana included in “Geomedia case studies in Curriculum” e-book

In the frame of the project Special Place in the City – Ljubljana in 2008 KOLEKTIVA collaborated with geography students Katarina Trstenjak, Ivana Gorup, Nina Kotar and Marija Prelc who have joined our project in connection with their research for class Quantitative Methods 2, mentor prof. Marko Krevs, Ph.D.

Our collaboration is included in a case studies e-book published by digital-earth.eu network.

E-book (pdf)

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani


Izšla je prosto dostopna “knjižica” (le v elektronski obliki) s primeri rabe geomedijev pri pouku geografije in sorodnih predmetov v Evropi. Gre za plod sodelovanja v okviru projekta digital-earth.eu. Primer iz Slovenije “My Special Place: Ljubljana” – temelji na sodelovanju med študentkami geografije in umetniško skupino KOLEKTIVA.

V okviru raziskovalnega projekta pri predmetu Kvantitativne metode 2 so se leta 2008 projektu KOLEKTIVE Special Place in the City – Ljubljana pod vodstvom mentorja doc. dr. Marka Krevsa (Filozofska fakulteta) pridružile študentke geografije Katarina Trstenjak, Ivana Gorup, Nina Kotar in Marija Prelc.

E-knjiga (pdf)

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani