Special place in the city – Maribor, 2008

Location: Maribor, Slovenia
Size: 150 km2
Residents: 90.565

Approach: Asking people via posters, gallery’s communication channels and visitors of the exhibition
Method:
– Participants were asked to write a letter
– A stylized map of a city exhibited in a gallery on which participants could mark their special place with a red dot
– Exhibiting stories from other cites (Nottingham, Graz, Sarajevo, Ljubljana)
Aim: Pursuing individual personal touch by collecting handwritten letters
Output: Letters, map
Number of participants: 14
Status: Closed


Invitation

Special Places from Maribor

Photos from the exhibition


Special Place in the City - Maribor, invitation card

Explanation text in the gallery (in Slovene only)

Pri snovanju projekta smo izhajale iz želje spoznati mesto skozi osebno perspektivo njegovih prebivalcev. Želele smo odkrivati male intimne prostore in ustvariti zemljevid, ki je precej drugačen od tipičnih turističnih predstavitev zgodovinskih in arhitekturnih znamenitosti. Osebne pripovedi in doživetja pletejo svojevrstno psihološko mrežo in nalagajo več plasti pomenov na različne prostore v mestu. Predstavljene zgodbe odkrivajo zgolj nekatere izmed njih.

Portret prostora pa je hkrati tudi portret posameznika, ki nam pripoveduje svojo zgodbo. Včasih portret posameznika celo dominira. Vendar nas tu ne zanima toliko fotografski ali video zapis posameznikove zunanjosti, ampak drobna razpoka, ki nam odstira pogled v njegovo oz. njeno intimnost. Gledalec se tako približa bralcu, ki z interpretacijo jezika v obliki besedila ali govora in s pomočjo lastne domišljije zaokroži celotni pomen projekta.

Na razstavi predstavljamo različna mesta. V vsakem smo do prebivalcev pristopale na drugačen način. V Nottinghamu smo prosile mimoidoče, da nas odpeljejo na svoje posebno mesto. V Gradcu smo primerjale posebne prostore s prostori vsakdanje rutine. V Sarajevu smo spraševale zaposlene na njihovih delovnih mestih in njihovih posebnih prostorov nismo nikdar videle. V Ljubljani smo spraševale prijatelje. Mariborčane pa prosimo, da nam pošljejo pismo.

Draga obiskovalka in obiskovalec razstave, vabimo tudi vas, da prispevate svoje posebno mesto v Mariboru.

KOLEKTIVA

Special Places from Maribor

Visitors of the exhibition were asked to write us a letter about their special places in Maribor.
We overlayed the handwritten letters over photographs of places they are describing.

Special Place in the City - Maribor

Special Place in the City - Maribor

Special Place in the City - Maribor

Special Place in the City - Maribor

Special Place in the City - Maribor

Special Place in the City - Maribor