Special Place in the City na razstavi KIPARSTVO DANES

KOLEKTIVA s projektom Special Place in the City sodeluje na pregledni razstavi

KIPARSTVO DANES. Komponente, stičišča in presečišča. /
SCULPTURE TODAY. Components junctions and intersections.

10. 09. – 10. 10. 2010

Kiparstvo danes

Kustosi razstave: Tomaž Brejc, Alenka Domjan, Jiři Kočica, Polona Tratnik . Dela dvaintridesetih umetnikov smo postavili v GALERIJO SODOBNE UMETNOSTI CELJE: Tadej Komavec in Teo Spiller, Roman Makše, Alen Ožbolt, Matjaž Počivavšek, Polona Tratnik s sodelavci, Lujo Vodopivec, Dušan Zidar / KNEŽJI DVOREC (I. nadstropje in dvorišče): Iztok Amon, Stefan Doepner in Lars Vaupel, Sanela Jahić, Janez Janša, Jǐri Kočica, KOLEKTIVA, Marjetica Potrč , Zoran Srdić Janežič, Miha Turšič :: Dunja Zupančič :: Dragan Živadinov / LAPIDARIJ POKRAJINSKEGA MUZEJA CELJE (notranji in zunanji prostori), Muzejski trg 1: Lara Badurina, Mirko Bratuša, Boštjan Drinovec, Marko Kovačič, Damijan Kracina, Gregor Kregar, Iztok Maroh, Polonca Lovšin, Marko Pogačnik, Marija Mojca Pungerčar, Franc Purg, Sašo Sedlaček, Mojca Smerdu, Urša Toman / OSREDNJO KNJIŽNICO CELJE, Muzejski trg 1: KNJIGA UMETNIKA (člani DLUC-a) ter na TRG CELJSKIH KNEZOV (pred Galerijo sodobne umetnosti): Matej Andraž Vogrinčič

Več informacij

Project’s exhibition view

Special Place in the City exhibition view at Kiparstvo danes exhibtion

Special Place in the City exhibition view at Kiparstvo danes exhibtion

Special Place in the City exhibition view at Kiparstvo danes exhibtion

Special Place in the City exhibition view at Kiparstvo danes exhibtion

Special Place in the City exhibition view at Kiparstvo danes exhibtion